Zrównoważony rozwój

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Jesteśmy zaangażowani w strategiczny rozwój i adaptację w celu zminimalizowania naszego wpływu na środowisko. Opracowujemy polityki odpowiedzialne za zasoby i koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju na wszystkich etapach naszego łańcucha wartości.

Zrównoważone zaangażowanie

Reiner aktywnie angażuje się poprzez wdrażanie polityki rozwoju i recyklingu. Naszym głównym celem jest ciągłe doskonalenie możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania wszystkich materiałów zużywanych w naszych procesach. Wierzymy w odpowiedzialność środowiskową i pracujemy nad zminimalizowaniem naszego wpływu, promując zrównoważone praktyki i przyczyniając się do dbałości o środowisko.

Wpływ naszego śladu węglowego

Wpływ naszego śladu węglowego pochodzi głównie z nieczystych źródeł energii. W związku z tym firma Reiner jest zaangażowana we wdrażanie paneli słonecznych we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych i wybieranie odnawialnych źródeł energii w celu zaspokojenia potrzeb, których nie można zaspokoić za pomocą paneli słonecznych.